Kontakt

Majtech Slovakia s.r.o.

Sídlo
Potvorice 65, 916 25 Potvorice

Výroba
Potvorice 199, 916 25 Potvorice

Ľubor Kucek
konateľ, technicko-výrobné oddelenie

e-mail: majtech@majtech-cnc.sk
mobil: +421 948 319 075

Zuzana Kuceková
konateľ, ekonomické oddelenie, komunikácia v ENG, DE.

e-mail: majtech@majtech-cnc.sk
mobil: +421 903 544 436

KONTAKTNÝ FORMULÁR

fakturačná adresa
Majtech Slovakia s.r.o.
Potvorice 65, 916 25

IČO: 48 037 079, DIČ: 2120002676

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Číslo OR: 31275/R