sustruzenie

Ponuka služieb

Kooperácia v oblasti CNC obrábania a frézovania

Kusová a sériová výroba komponentov a dielov podľa požiadaviek

firma majtech

Firma je svojím zameraním orientovaná na zákazkovú výrobu dielcov, strojových súčiastok, konštrukcií, častí strojov.
Ťažisko technologických možností leží v oblasti spracovávania polotovarov trieskovým obrábaním a zváraním.
S kooperujúcimi firmami zabezpečíme povrchové úpravy a tepelné spracovanie.

Zabezpečujeme

Trieskové obrábanie kovov, frézovanie, vŕtanie a vyvŕtavanie
Delenie materiálu
Zváračské práce

Povrchová úprava
Spracovanie celkovej technickej dokumentácie
Sústruženie